ALGEMENE INFO

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing:

De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002),

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam (met uitsluiting van artikel 22), ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag

Physical Distribution Voorwaarden,

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000

De Nederlandse Expeditievoorwaarden,

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitsluiting van artikel 23

Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden,

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002